Anatomia kończyny górnej a leczenie urazów przedramienia

Udostępnij post

Dlaczego warto poznać anatomię kończyny górnej?

Chcąc lepiej zrozumieć, czym jest orteza 3D i jak działa, warto na sam początek opowiedzieć o budowie kończyn górnych. Kończyna górna, tak jak pozostałe części ludzkiego ciała, zbudowana jest z kości połączonych stawami. Kość ramienna poprzez połączenie z tułowiem za pomocą stawu ramiennego tworzy ramię. Z kolei staw łokciowy jest współtworzony poprzez kość promieniową oraz łokciową. W skład przedramienia wchodzi kość promieniowa oraz łokciowa. Kości te są ze sobą połączone w stawami, które nazywają się: promieniowo – łokciowe bliższe oraz dalsze. Podstawę kończyny górnej, zbudowanej z obojczyków oraz łopatek, tworzy obręcz barkowa. Poprzez lepsze zrozumienie budowy kończyny górnej, będzie można łatwiej zobrazować funkcjonowanie ortezy przeznaczonej do urazów przedramienia, dzięki czemu dowiesz się, jak duże korzyści niesie za sobą zamiana opatrunku gipsowego, na ortezę 3D. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem kości, które budują kończynę górną.

Jak zbudowana jest obręcz kończyny górnej?

 • Obojczyk (clavicula) jest wygiętą kością długą. Możemy ją z dużą łatwością wyczuć oraz zbadać, gdyż jest on położony bezpośrednio pod skórą. Wyróżniamy część środkową oraz dwa końce: koniec przyśrodkowy, który jest skierowany w kierunku mostka oraz boczny skierowany do łopatki. Pomimo faktu, że obojczyk jest kością długą, to nie posiada on jamy szpikowej lub jest ona bardzo nieduża.
 • Łopatka (scapula) jest trójkątną i płaską kością, która przylega bezpośrednia do ściany grzbietowej klatki piersiowej. Łopatka położona jest swobodnie między mięśniami, natomiast bocznie łączy się stawowo z obojczykiem oraz kością ramienną. W budowie anatomicznej łopatki wyróżniamy trzy kąty oraz trzy brzegi.

Część wolna kończyny górnej

Część wolną kończyny górnej możemy podzielić na trzy odcinki:

Odcinek bliższy

Odcinek bliższy zbudowany jest z kości ramiennej, która jest najdłuższą i największą kością kończyny górnej. W jej budowie wyróżniamy trzon oraz dwa końca. Koniec bliższy oraz dalszy tworzą główki dla stawu ramiennego oraz łokciowego. Na powierzchni przednio – bocznej widać wyraźną guzowatość naramienną. Do jej górnego brzegu umocowany jest mięsień naramienny, natomiast do dolnego mięsień ramienny. W okolicy strony przedniej nad główką kości ramiennej znajduje się płytki dół promieniowy. Koniec dalszy kości ramiennej ulega rozszerzeniu tworząc kłykieć kości ramiennej. Po jego obu stronach zlokalizowane są nadkłykcie – przyśrodkowy oraz boczny. Dzięki tym informacjom, możesz zrozumieć lepiej jak przebiegnie leczenie i regeneracja kości kończyn górnych za pomocą ortezy. Orteza 3D zapewnia odpowiednią sztywność ręki, nadgarstka i przedramienia w celu ich stabilizacji z możliwością regulowania docisku do ich powierzchni.

Odcinek środkowy

Zbudowany jest z dwóch kości przedramienia:

 • Kość łokciowa – w swojej budowie wyróżnia się większą grubością u swojego końca bliższego niż dalszego. W jej budowie możemy wyróżnić trzon oraz dwa końce. Szczególną uwagę należy zwrócić na koniec bliższy, gdyż znajdują się tam dwa ważne wyrostki – łokciowy oraz dziobiasty. Na powierzchni bocznej wyrostka możemy zauważyć wklęsłą powierzchnię stawową – wcięcie promieniowe, które stanowi połączenie z głową kości promieniowej.
 • Kość promieniowa – położona jest od strony kciuka. Koniec górny kości promieniowej jest cieńszy od dolnego i ma niewielki udział w budowie stawu łokciowego. Główną część stawu promieniowo-nadgarstkowego stanowi koniec dolny kości promieniowej. Oba końce są ruchome w stosunku do kości łokciowej.

Odcinek dalszy

W odcinku dalszym zwanym ręką, możemy wyróżnić kości nadgarstka, śródręcza oraz palców ręki.

Budowa kości nadgarstka:

Nadgarstek (łac. carpus) u człowieka składa się z ośmiu kości:

 • łódeczkowatej (łac. os scaphoideum),
 • księżycowatej (łac. os lunatum),
 • trójgraniastej (łac. os triquetrum),
 • grochowatej (łac. os pisiforme),
 • czworobocznej większej (łac. os trapezium),
 • czworobocznej mniejszej (łac. os trapezoideum),
 • główkowatej (łac. os capitatum),
 • haczykowatej (łac. os hamatum).

Są one ułożone w dwóch szeregach:

 • bliższym – kości łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta i grochowata
 • dalszym – kości czworoboczna większa, czworoboczna mniejsza, główkowata i haczykowata.

Pięć kości śródręcza, które są oznaczone liczbami od I do V zaczynając numerację od strony promieniowej. W każdej z tych kości wyróżniamy trzon oraz koniec bliższy i dalszy.

Kości palców ręki zbudowane są z paliczków. Wszystkie końce dalsze paliczków dalszych posiadają guzowatość paliczka dalszego. Guzowatość jest spłaszczona i rozszerza się w kształcie półksiężyca. Jest to bardzo ważna struktura, gdyż po stronie dłoniowej stanowią twarde podłoże dla opuszków palców.

Czy istnieją zamienniki gipsu?

Poznanie szczegółowej anatomii kończyny górnej jest bardzo ważne pod względem odpowiedniego zaprojektowania spersonalizowanej ortezy 3D do stabilizacji urazów przedramienia.

Na zestaw do leczenia urazów przedramienia składa się: skaner medyczny (pozwalający na stworzenie wirtualnego obrazu dłoni na potrzeby wykonania odpowiedniego modelu ortezy) oraz sama orteza medyczna. Konstrukcja ortezy medycznej gwarantuje odpowiednią sztywność i regulację docisku, zabezpiecza uszkodzoną kończynę, jednocześnie zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań. Zastosowanie tego zestawu, dzięki jego konstrukcji i funkcjonalnościom, znacząco skróci czas zaopatrzenia pacjenta z urazem przedramienia.

Nowoczesna metoda leczenia przedramienia


Niewygodny opatrunek, jakim jest gips, może być w prosty sposób zamieniony ortezą 3D. Mediprintic oferuje pacjentom nowe możliwości, których atutem jest wytrzymałość i elastyczność. Za pomocą skanowania 3D i szybkiego druku, powstaje rozwiązanie, które eliminuje dotychczasowe wady, jakie niesie za sobą korzystanie z opatrunku gipsowego.

Zobacz inne posty

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym projekcie?

Skontaktuj się z nami

Skip to content