Mediprintic przedstawia możliwości finansowania biznesu

Udostępnij post

Mediprintic – innowacyjny system leczenia urazów przedramienia z wykorzystaniem ortez 3D

Mediprintic tworzy zespół inżynierów i lekarzy, którzy chcą na stałe odmienić sposób leczenia urazów przedramienia. Od dłuższego czasu zespół prowadzi intensywne prace nad utworzeniem zestawu medycznego, który pozwoli przyspieszyć pacjentowi powrót do zdrowia po urazach kończyn. Za pomocą skanowania 3D oraz dzięki możliwościom szybkiego druku, powstaje orteza 3D. System jest zdecydowanie tańszy, a jednocześnie bardzo wytrzymały, wygodny i elastyczny. Celem Mediprinitc jest wyeliminowanie w leczeniu urazów kończyn niewygodnego opatrunku gipsowego.

Jak działa autorski system zaopatrywania urazów przedramienia? 

Na zestaw składa się: skaner medyczny (pozwalający na stworzenie wirtualnego obrazu dłoni na potrzeby wykonania odpowiedniego modelu ortezy) oraz sama orteza medyczna, której konstrukcja, zapewniając odpowiednią sztywność i regulację docisku, zabezpiecza uszkodzoną kończynę, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko wystąpienia powikłań związanych z przemieszczeniem złamania/odłamów kostnych, opuchlizną, czy wystąpieniem np. Zespołu Sudecka. Zastosowanie tego zestawu, dzięki jego konstrukcji i funkcjonalnościom, znacząco skróci czas zaopatrzenia pacjenta z urazem przedramienia.

Jakie projekty rozwojowe realizuje Mediprintic?

Głównym celem start-upu Mediprintic jest jak najszybsze wprowadzenie do powszechnego użytku grupy wyrobów medycznych mających na celu zwiększenie komfortu leczenia oraz szybszy powrót do pełni zdrowia. Aktualnie realizowane są dwa projekty Badawczo-Rozwojowe na łączną sumę 2,25 mln złotych.

Pierwszym z nich jest projekt B+R pn. „Opracowanie funkcjonalnego prototypu urządzenia do nastawiania przedramienia oraz skanera medycznego pozwalającego na zbieranie danych biometrycznych do projektowania ortez przedramienia”. Kwota dofinansowania na ten projekt  wynosi 800 000,00 zł. Wsparcie na realizację tego projektu B+R zostało pozyskane w ramach programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całość koordynowana jest poprzez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 na działanie 1.3: prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Drugim projektem realizowanym przez Mediprintic jest  projekt 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (PO PW), projekt  ten jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego zestawu urządzeń medycznych ułatwiających leczenie urazów przedramienia.

Współpraca z Jagiellońskim Centrum Innowacji, czyli Life Science Park

W dniu 8 lipca 2021 r. Human Alfa, fundusz powiązany z Jagiellońskim Centrum Innowacji, objął udziały w spółce Mediprintic. Life Science Park oferuje komplementarny zestaw usług dla przedsiębiorców i naukowców w obszarze nauk przyrodniczych, w tym m.in. wynajem specjalistycznych powierzchni laboratoryjnych, wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych firm, usługi badań kontraktowych i badań klinicznych oraz prowadzi liczne inicjatywy edukacyjne. Założycielem i jedynym udziałowcem Jagiellońskiego Centrum Innowacji jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Program Polska Wschodnia – projekt, który przyspieszył rozwój startupu Mediprintic

Program Polska Wschodnia 2014-2020 to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Środki w wysokości dwa miliardy euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone są na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości.

Wsparcie polega na dofinansowaniu rozwoju startupu – dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek oraz realizacją modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej funkcjonującej na zasadach określonych dla Poddziałania 1.1.1. Głównym celem Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (PO PW) jest wprowadzenie produktu na rynek polski lub zagraniczny oraz zwiększanie poziomu sprzedaży wraz z dalszym rozwojem firmy.

Jakie są metody finansowania startupów?


Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu wymaga zwykle sporych nakładów finansowych. Pojawia się pytanie, jak zdobyć pierwsze finansowanie? Jaki jest najlepszy sposób na pozyskanie pierwszej rundy finansowania? Dziś opiszemy w dużym skrócie najpopularniejsze metody finansowania startupów.

Kapitał własny

W nomenklaturze startupowej nazywane jest to bootstrappingiem. Na początkowym etapie rozwoju startupu możemy korzystać z własnych oszczędności czy też pieniędzy pożyczonych od najbliższej rodziny. Z biegiem czasu innowacyjne projekty medtechowe wymagają coraz większych nakładów finansowych, co zmusza udziałowców do pozyskania kapitału zewnętrznego.

Dofinansowania PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest państwowym organem, którego głównym zadaniem jest wparcie rozwoju firm z sektora MŚP. PARP posiada zarówno fundusze państwowe, jak i unijne – przeznaczone są one głównie na organizację szkoleń, ale również dotacje, z których mogą korzystać nowopowstające startupy.

Inwestorzy finansowi

Instytucje posiadające środki finansowe przeznaczone na inwestycje w perspektywiczne startupy to inwestorzy finansowi. Możemy podzielić ich na aniołów biznesu, fundusze Venture Capital orz fundusze Private Equity.

Aniołowie Biznesu

Jest to przykład przedsiębiorcy, który z dużym sukcesem wprowadził na rynek jeden lub kilka dobrze funkcjonujących firm bądź startupów. Dzięki swojemu doświadczeniu może wesprzeć młodych przedsiębiorców swoją wiedzą w celu jak najlepszego i najszybszego rozwoju firmy. Aniołowie biznesu charakteryzują się ogromną wiedzą, środkami finansowymi oraz bardzo dobrymi znajomościami w świecie biznesu.

Fundusze VC

VC jest skrótem od Venture Capital. Głównym celem VC jest pozyskanie udziałów w spółkach, ich rozwój, a następnie sprzedaż udziałów, z uzyskaniem dużego zysku. VC, aby osiągnąć ten cel dofinansowują perspektywiczne startupy będące we wczesnej fazie rozwoju, w zamian za objęcie udziałów. Okres zaangażowania funduszy VC to zwykle od 3 do 7 lat.

Fundusze Private Equity

Działanie tego typu Funduszy jest podobne do działania funduszy VC, jednak różnica polega na tym, że fundusze te inwestują w firmy nienotowane na giełdzie. Fundusze PE inwestują na znacznie późniejszych etapach działalności startupów niż fundusze VC.

Kredyty bankowe

Wiele banków ma w swojej ofercie pożyczki na start dla startupów, lecz ogromnym problemem jest uzyskanie kredytu z uwagi na warunki finansowe. Kredytodawca często wymaga przedstawienia dokładnego biznesplanu, na podstawie które może określić potencjał firmy oraz zaświadczenie o braku zaległości w ZUS czy też US.

Na zdjęciu od lewej: Anita Burkat-Dulak, Kamil Marczewski (Wiceprezes Spółki Mediprintic), Andrzej Zakręcki (Prezes Spółki Mediprintic), Marcin Kostuj (Wiceprezes Spółki Mediprintic), Pawel Blachno (Prezes Jagiellońskiego Centrum Innowacji).

Sprawdź inne posty

Dla pacjentów

ZŁAMANA RĘKA – CZY TYLKO GIPS?!

Czy na codzień podróżujecie do pracy dorożką? A może wczorajszego wieczoru, czytaliście nowy kryminał Remigiusza Mroza przy przyjemnej poświacie lampy naftowej? Z pewnością jednak z

Dla pacjentów

NIE TYLKO ZŁAMANIA

Coraz większą grupę Pacjentów korzystających z ortez ORT Light oraz NEURO Light stanowią Pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi. SPASTYCZNOŚĆ – bo z nią walczymy – to

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym projekcie?

Skontaktuj się z nami!

Skip to content