KOMFORTOWE
I NOWOCZESNE LECZENIE URAZÓW PRZEDRAMIENIA

Projekt MEDIPRINTIC to prawdziwa rewolucja w leczeniu urazów przedramienia

MASZ WYBÓR!

URAZ PRZEDRAMIENIA?

Możesz wybrać wodoodporną, komfortową, lekką i idealnie dopasowaną ortezę ORT Light by czuć się dobrze i szybciej wrócić do pełnej sprawności!

Andrzej Zakręcki i Marcin Kostuj

NASZ ZESPÓŁ

Andrzej Zakręcki

Prezes Zarządu/ Kierownik Projektu

Marcin Kostuj

Specjalista ds. medycznych

Zofia Dymitrow

Dyrektor ds. rozwoju produktu

Aleksander Machaj

Konstruktor

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Nasze produkty

orteza ORT Light mokra

ORT Light

Alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnego opatrunku gipsowego stosowanego w przypadku urazu w obrębie śródręcza, nadgarstka i przedramienia. Może być stosowana zarówno od początku procesu leczenia jak i w trakcie leczenia po pierwszym zroście kostnym.

grafika "work in progress"

ORTbone Setter

Mobilne URZĄDZENIE do nastawiania i zaopatrywania złamań kości nadgarstka i przedramienia. Stosowany w oddziałach SOR, poradniach chirurgicznych, na oddziałach chirurgii urazowej i ortopedii oraz salach operacyjnych. Obsługiwane przez jedną osobę.

skanowanie 3D

ORTscan 3D

SKANER MEDYCZNY 3D zintegrowany z nastawiaczem, dla precyzyjnego dopasowania zaopatrzenia ortopedycznego - ORT Light.

zapoznaj się z naszym projektem

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest rozwinięcie modelu biznesowego firmy Mediprintic sp. z o.o. w oparciu o innowacyjny zestaw urządzeń medycznych ułatwiających leczenie urazów przedramienia. Na zestaw składa się:

NASTAWIACZ

urządzenie pozwalające przyśpieszyć i udoskonalić proces nastawiaia zlamania w sposób kontrolowany przez lekarza i ustawić pozycję do prawidłowego wz

SKANER MEDYCZNY

zintegrowany z nastawiaczem, celem skanowania reki i przedramienia po urazie, a następnie utworzenia wirtualnego modelu ręki i przedramienia, na podstawie którego zostanie wykonany model ortezy dla pacjenta

ZESTAW ORTEZ MEDYCZNYCH

orteza będzie zakładana na nastawiaczu – jej konstrukcja zapewnia odpowiednią sztywność ręki i przedramienia w celu ich stabilizacji z możliwością regulowania docisku do powierzchni ręki i przedramienia, aby po stopniowej resorpcji obrzęku zachować potrzebny stopień unieruchomienia kończyny

PLANOWANE EFEKTY:

Opracowanie zestawu urządzeń medycznych ułatwiających leczenie urazów przedramienia o następujących parametrach:

NASTAWIACZ – ORTbone Setter

do stosowania w złamaniach śródstawowych i prostych złamaniach kości nadgarstka i przedramienia; zwichnięciach i podwichnięciach w obrębie nadgarstka; śródoperacyjnym leczeniu przemieszczonych złamań kości nadgarstka i przedramienia wg. klasyfikacji Müller AO metodą otwartą, śródoperacyjnym leczeniu do stosowania w procedurach chirurgicznych w obrębie kości nadgarstka i przedramienia np. artroskopia nadgarstka. Urządzenie jest oparte na kolumnie podnoszącej w zakresie wysokości 510 – 910 mm w celu dostosowania do leczenia pacjentów znajdujących się na kozetce, stole zabiegowym. Mobilna konstrukcja urządzenia umożliwia jego przemieszczanie się po szpitalu, urządzenie może być zastosowane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Poradni Ortopedycznej oraz w Sali Zabiegowej.

SKANER MEDYCZNY – ORTscan 3D

to urządzenia przeznaczone do  utworzenia wirtualnego modelu przedramienia pacjenta, który porównuje jego wymiary z parametrami ortez produkowanych przez Mediprintic  sp. z o.o. i w ten sposób pozwala na dobranie optymalnego rozmiaru ortezy wykorzystujący sensor 3D Structure Sensor Pro zamontowany na obrotowym ramieniu.

 

ZESTAW ORTEZ MEDYCZNYCH

NEURO Light

w 4 grupach rozmiarowych z zestawem wpinek do stosowania  w przypadku schorzeń w obrębie stawu promieniowo-nadgarstkowego, kości nadgarstka i do doleczania po zabiegach operacyjnych w obrębie dalszych nasad kości łokciowej i promieniowej, kości nadgarstka, kości śródręcza. Stabilizuje staw i zapewnia kompresję, co wpływa na redukcję stanu zapalnego, spowodowanego zmianami neurologicznymi, reumatycznymi czy urazami. Szynę ortopedyczną na przedramię firmy Mediprintic można używać również do leczenia objawów wybranych schorzeń neurologicznych np. jak spastyczność.

 

 

ORT Light Splint

w 4 grupach rozmiarowych z zestawem wpinek do stosowania w przypadku schorzeń w obrebie stawu promieniowo-nadgarstkowego, kości nadgarstka i do doleczania po zabiegach operacyjnych w obrębie dalszych nasad kości łokciowej i promieniowej, kości nadgarstka, kości śródręcza. Stabilizuje staw i zapewnia kompresję, co wpływa na redukcję stanu zapalnego, spowodowanego zmianami neurologicznymi, reumatycznymi czy urazami.

ORT Light

w 4 grupach rozmiarowych z zestawem wpinek do stosowania w przypadku schorzeń w obrebie stawu promieniowo-nadgarstkowego, kości nadgarstka i do doleczania po zabiegach operacyjnych w obrębie dalszych nasad kości łokciowej i promieniowej, kości nadgarstka, kości śródręcza. Stabilizuje staw i zapewnia kompresję, co wpływa na redukcję stanu zapalnego, spowodowanego zmianami neurologicznymi, reumatycznymi czy urazami.

Twoja opinia jest dla nas ważna

OPINIE O PROJEKCIE

POZNAJ NASZYCH PARTNERÓW

PARTNERZY PROJEKTU

W ramach pracy nad projektem nawiązaliśmy relacje z dystrybutorami sprzętu medycznego, centrami medycznymi i rehabilitacyjnymi oraz wiodącymi ośrodkami i Specjalistami ortopedii, traumatologii i chirurgii ręki

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

MASZ PYTANIA?

NAPISZ LUB ZADZWOŃ!

wykonywanie skanu 3D

MEDIPRINTIC sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Zastosowanie spersonalizowanych ortez, nastawiacza oraz skanera 3D w zmodyfikowanej metodzie leczenia urazów przedramienia.

Kwota dofinansowania Projektu: 919.318.01 PL

słownie: dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemnaście złotych i jeden grosz

Całkowita wartość Projektu: 1.249.499.90 PL

słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu: 1.081.550.60 PLN

słownie: jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy

MEDIPRINTIC sp. z o.o.  realizuje projekt B+R pn. “Opracowanie funkcjonalnego prototypu urządzenia do nastawiania przedramienia oraz skanera medycznego pozwalającego na zbieranie danych biometrycznych do projektowania ortez przedramienia”.

Wsparcie na realizację projektu B+R zostało pozyskane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa

Dofinansowanie projektu 800 000,00 zł.

w 4 grupach rozmiarowych z zestawem wpinek do stosowania w przypadku schorzeń w obrebie stawu promieniowo-nadgarstkowego, kości nadgarstka i do doleczania po zabiegach operacyjnych w obrębie dalszych nasad kości łokciowej i promieniowej, kości nadgarstka, kości śródręcza. Stabilizuje staw i zapewnia kompresję, co wpływa na redukcję stanu zapalnego, spowodowanego zmianami neurologicznymi, reumatycznymi czy urazami.

Skip to content