KOMFORTOWE
I NOWOCZESNE LECZENIE URAZÓW PRZEDRAMIENIA

Projekt MEDIPRINTIC to prawdziwa rewolucja w leczeniu urazów przedramienia

MASZ WYBÓR!

URAZ PRZEDRAMIENIA?

Możesz wybrać wodoodporną, komfortową, lekką i idealnie dopasowaną ortezę ORT Light by czuć się dobrze i szybciej wrócić do pełnej sprawności!

Andrzej Zakręcki i Marcin Kostuj

NASZ ZESPÓŁ

Andrzej Zakręcki

Prezes Zarządu/ Kierownik Projektu

Marcin Kostuj

Specjalista ds. medycznych

Zofia Dymitrow

Menedżer Produktu

Aleksander Machaj

Konstruktor

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Nasze produkty

orteza ORT Light mokra

ORT Light

Alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnego opatrunku gipsowego stosowanego w przypadku urazu w obrębie śródręcza, nadgarstka i przedramienia. Może być stosowana zarówno od początku procesu leczenia jak i w trakcie leczenia po pierwszym zroście kostnym.

grafika "work in progress"

ORTbone Setter

Mobilne URZĄDZENIE do nastawiania i zaopatrywania złamań kości nadgarstka i przedramienia. Stosowany w oddziałach SOR, poradniach chirurgicznych, na oddziałach chirurgii urazowej i ortopedii oraz salach operacyjnych. Obsługiwane przez jedną osobę.

skanowanie 3D

ORTscan 3D

SKANER MEDYCZNY 3D zintegrowany z nastawiaczem, dla precyzyjnego dopasowania zaopatrzenia ortopedycznego - ORT Light.

zapoznaj się z naszym projektem

MEDIPRINTIC to start’up medyczno-technologiczny

ORTset MEDIPRINTIC

3-elementy projektu MEDIPRINTIC: ORTbone Setter, ORTscan 3D i ORT Light

projekt MEDIPRINTIC ma na celu zmianę sposobu leczenia urazów przedramienia 

ZESTAW URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH:

ORTbone Setter

URZĄDZENIE DO REPOZYCJI ODŁAMÓW KOSTNYCH

ORTscan 3D

AUTORSKI SKANER MEDYCZNY

ORT Light – ORT Light Splint – NEURO Light

ORTEZY PROJEKTOWANE W TECHNOLOGII DRUKU 3D

Twoja opinia jest dla nas ważna

OPINIE O PROJEKCIE

POZNAJ NASZYCH PARTNERÓW

PARTNERZY PROJEKTU

W ramach pracy nad projektem nawiązaliśmy relacje z dystrybutorami sprzętu medycznego, centrami medycznymi i rehabilitacyjnymi oraz wiodącymi ośrodkami i Specjalistami ortopedii, traumatologii i chirurgii ręki

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

MASZ PYTANIA?

NAPISZ LUB ZADZWOŃ!

wykonywanie skanu 3D

MEDIPRINTIC sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Zastosowanie spersonalizowanych ortez, nastawiacza oraz skanera 3D w zmodyfikowanej metodzie leczenia urazów przedramienia.

Dofinansowanie projektu z UE: 919.318.01 PLN

MEDIPRINTIC sp. z o.o.  realizuje projekt B+R pn. “Opracowanie funkcjonalnego prototypu urządzenia do nastawiania przedramienia oraz skanera medycznego pozwalającego na zbieranie danych biometrycznych do projektowania ortez przedramienia”.

Wsparcie na realizację projektu B+R zostało pozyskane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa

Dofinansowanie projektu 800 000,00 zł.