dni. Wydarzenie HYBRYDOWE (offline+online)

SPIS TREŚCI

O KONFERENCJI

Wydarzenie łączące świat polskiej nauki, biznesu opartego na nowych technologiach i medycyny w obliczu wyzwań związanych z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Dotyczące także istotnych zagadnień związanych z ratownictwem taktycznym oraz znajomością podstawowego sprzętu medycznego znacznie podwyższającego szanse na przeżycie rannego podczas konfliktu zbrojnego.

  • Celem konferencji jest umożliwienie dostępu do wiedzy i innowacji w obszarze ortopedii i traumatologii, medycyny pola walki oraz leczenia ran personelowi medycznemu z trenerów objętych działaniami wojennymi w Ukrainie oraz polskim medykom z obszarów przygranicznych, głównie województwa podkarpackiego i lubelskiego. 
  • Zwiększenie świadomości nie tylko personelu medycznego w zakresie nowoczesnych technologii medycznych.
  • Przekazanie darowizn od Organizatorów i Partnerów na rzecz szpitali w Ukrainie

AGENDA

Sesja wykładowa & Warsztaty (równolegle)

Mykola Hranovskyi – I Sekretarz Ambasadora Ukrainy w RP

BLOK WYKŁADOWY

MEDYCYNA WOJSKOWA

KATARZYNA DANISZEWSKA

– Ratownik pola walki.

– Instruktor pierwszej pomocy.

– Instruktor strzelectwa.

– Instruktor Irata. 

– Pracuje w rescue teamach na platformach wiertniczych na morzu północnym.

– Członek górskiej akcji ratunkowej PIRS.

– Od marca 2022 dowódca Awangardy, polskiego zespołu medyków, działającego w Donbasie w strefie przyfrontowej, zespołu, będącego częścią 100-osobowej polskiej organizacji Humanosh Medevac Poland.

ppłk (rez.) BARTOSZ TOLALA

– W latach 2006-2022 lekarz Zespołu Bojowego B Jednostki Specjalnej GROM, Szef Służby Zdrowia GROM.   

– Szef Służby Zdrowia Wojsk Specjalnych.

– Trzykrotny Uczestnik misji w Afganistanie wykonujący działania bojowe, loty MEDEVAC oraz „chirurgię wojenną” w zespołach międzynarodowych.

– Lekarz współpracujący z Sekcją Spadochronową WAT.

– Spadochroniarz z pasji i powołania.

– Posiada dożywotnie członkostwo w Special Operations Medical Association.

płk (rez.) dr hab. inż. SŁAWOMIR AUGUSTYN

– Pracownik naukowo-badawczy Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej.

– Autor kilkadziesięcu publikacji krajowych i zagranicznych.

– Uczestnik prac naukowo-badawczych dotyczących procesów decyzyjnych człowieka w obszarze inżynierii bezpieczeństwa dla lotnictwa i kosmonautki (m.in. Collegium Medium, Bydgoszcz).

– Członek międzynarodowego zespołu recenzentów dwumiesięcznika International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT).

– Członek Zarządu Oddziału w Polsce Międzynarodowej Rady ds. Inżynierii Systemów (INCOSE – International Council on Systems Engineering).

MACIEJ GŁOWACKI

Chief Design Officer Sygnis SA

Absolwent Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, studiował wcześniej Inżynierię Nanostruktur, makrokierunek zamawiany na Wydziałach Fizyki i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta obydwu kierunków. Zaplecze ścisłego wykształcenia pozwala mu zachować analityczne podejście do podejmowanych tematów projektowych.

 Od 2014 roku zdobywa doświadczenie zawodowe, pracując dla polskiej firmy deeptechowej Sygnis SA. Jako Główny Projektant (od 2017 r.), a następnie Chief Design Officer, stworzył i prowadzi Dział Wzorniczy Spółki, realizujący tematy z zakresu projektowania przemysłowego, modelowania 3D, komunikacji wizualnej, projektowania 2D czy UX/UI.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu dla przemysłu, nauki i szeroko rozumianego wzornictwa przemysłowego. Realizował i nadzorował projekty pod większość istniejących technologii wytwórczych, zarówno obiekty jednostkowe, jak i te wdrożone do produkcji masowej. Jego portfolio obejmuje realizacje dla m.in.: Polskich Sił Zbrojnych, Uniwersytetu Warszawskiego oraz firm takich, jak Johnson Electric, Displate czy Bacardi.

 

Laureat licznych polskich i międzynarodowych konkursów projektowych, m.in.: 2022 Prototypes for Humanity Dubai, 2022 MakeMe!, 2022 James Dyson Award, 2022 Agrafa, Design32 2022, Nagroda Główna za produkt na XIII Dniach Druku 3D 2021, 2017 Glassberries Design Award, 2017 Siemens Future Living Award i 2017 Plastpol Award.

MEDYCYNA CYWILNA

dr n. med. Damian Filip

Zastępca Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dorosłych KSW Nr2 w Rzeszowie.

– Specjalista w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

– Pracownik Kolegium Nauk Medycznych, Zakład Ortopedii i Traumatologii, UR w Rzeszowie.

dr n. med. Jarosław Jabłoński
 

– Specjalista w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

– Pracownik Kolegium Nauk Medycznych, Zakład Ortopedii i Traumatologii, UR w Rzeszowie.

– Członek PTOiTr i ISAKOS.

 

Druk 3D jest wspaniałą metodą wytwarzania dającą szereg nowych możliwości zarówno tych konstrukcyjnych jak i biznesowych. O tym kiedy druk 3D się opłaca oraz w jakich aplikacjach jest sens z niego korzystać opowie Jarosław Kozak [Technology Applied].

prof. dr hab. n. med. SŁAWOMIR SNELA

– Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

– Profesor nadzwyczajny. Z-ca dyrektora ds. Naukowych Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego od 2001 r.

– Konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla województwa podkarpackiego.

– Członek Europejskiego Towarzystwa Ortopedów Dziecięcych – European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS).

 

10:00-15:00 - WARSZTATY

Sesja warsztatowa odbędzie się w godzinach 10:00-15:00 (równolegle z sesją wykładową).
Zapisy na warsztaty pod nr telefonu 502-382-279 oraz w dniu konferencji. Ilość miejsc ograniczona!

mgr Artur Skobel

– Asystent w Pracowni Kształcenia Interprofesjonalnego, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

– Ratownik Medyczny, były Operator Wojsk Specjalnych. Weteran Polskich Kontyngentów Wojskowych w Republice Iraku i Republice Afganistanu w latach 2018, 2019 i 2021. Absolwent Medical Leader Course NATO Special Operations Headquarters.

Partner:   

 

❗ WAŻNE informacje:
– Sesja warsztatowa odbędzie się w godzinach 10:00-15:00 (równolegle z sesją wykładową).
– Zapisy na warsztaty pod nr telefonu 502-382-279 oraz w dniu konferencji. Ilość miejsc ograniczona!

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Partnerzy: 

  

 
 
❗ WAŻNE informacje:
– Sesja warsztatowa odbędzie się w godzinach 10:00-15:00 (równolegle z sesją wykładową).
– Zapisy na warsztaty pod nr telefonu 502-382-279 oraz w dniu konferencji. Ilość miejsc ograniczona!

mgr inż. Aleksander Machaj

– Inżynier biomedyczny, specjalista technologiczny w Mediprintic.

Partner:

 

❗ WAŻNE informacje:
– Sesja warsztatowa odbędzie się w godzinach 10:00-15:00 (równolegle z sesją wykładową).
– Zapisy na warsztaty pod nr telefonu 502-382-279 oraz w dniu konferencji. Ilość miejsc ograniczona!

BLOK DYSKUSYJNY

S. Augustyn, G. Rosłan, A. Januszko, M. Struszczyk, B. Kulig, B. Tolala, K. Daniszewska

AppMed, Szymon Struszyński, upMEDIC, Mediprintic, Svexa

ORGANIZATORZY

Fundacja Humanitarna Folkowisko, od pierwszych dni wojny w Ukrainie będąca mostem łączącym nieobojętnych ludzi, Organizująca i niosąca pomoc humanitarną, charytatywną i społecznie użyteczną. Organizator punktów medycznych na granicy.

Mielecki Start-up medyczno-technologiczny; autorzy innowacyjnego podejścia do leczenia urazów przedramienia; inicjatorzy akcji Innowacje i Pomaganie na rzecz pomocy poszkodowanym w Ukrainie. Aktywnie promujący polskie innowacje w obszarze medycyny. Główny Organizator Konferencji.

Firma dostarczająca nowoczesne rozwiązania i projekty szkoleniowe w obszarach Counter tercorism consulting, VIP Protection. Organizator szkoleń z zakresu medycyny ratunkowej i zaawansowanych technik medycyny pola walki opartych o procedury TCCC.

KOMITET NAUKOWY

PATRONAT

PATRONAT WSPIERAJĄCY

PARTNERZY

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”. Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje projekt własny pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”. Więcej informacji tu: przeczytać.